Sale!

Dans je mee voor een goed doel?

€ 40,00 € 25,00
Dans je mee voor een goed doel?
Sale!

Op zondag 17 juli organiseren wij een workshop zondag met 4 verschillende dansworkshops. Per verkochte ticket doneren wij 5 euro per ticket aan een project van UNICEF Student Team Enschede. 

 

Tickets: 25,00 euro per 2 workshops, 4 workshops voor 40 euro

 

van 12.00 tot 13.00 Burlesque

van 13.15 tot 14.15 Bollywood dansen

van 14.30 tot 15.30 Egyptian Belly Dance

van 15.45 tot 16.45 Salsa-Bachata

Dansen jullie mee voor het goede doel!? Deze maand dansen we voor Unicef voor "Project Uganda: Safe at home, far from home". Unicef ondersteunt kinderen in deze moeilijke situaties. Unicef doet dit door bewustmakingscampagnes te creëren en kinderen, gezinnen en gemeenschapsleiders op te leiden. UNICEF ondersteunt de lokale overheid en lokale hulporganisaties bij het versterken van het beschermingssysteem.

Hieronder vindt u een ruwe schatting van hoe uw donatie verandert:
4 euro: is vereist om een ​​kind of een volwassene te betrekken bij bewustmaking over kinderbescherming om geweld tegen kinderen te voorkomen en ervoor te zorgen dat kinderen, ouders en leden van de gemeenschap weten waar en hoe ze problemen kunnen melden.
16 euro: kan gedurende 1 jaar gemeenschapsgerichte psychosociale ondersteuning bieden aan een kind door middel van gestructureerde groepsinterventies.
55 euro: kan een kind dat te maken heeft gehad met geweld, misbruik, verwaarlozing of uitbuiting voorzien van individuele kinderbescherming casemanagement/sociale welzijnsdiensten, inclusief verwijzingen naar andere dienstverleners zoals onderwijs, gezondheidszorg, juridische zaken en psychosociale op basis van individuele behoeften.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come dance with us for charity!? This month we dance for Unicef for"Project Uganda: Safe at home, far from home". UNICEF is supporting children in these difficult situations. UNICEF does this by creating awareness campaigns and educating children, families and community leaders. UNICEF supports the local government and local aid organizations in strengthening the protection system.

Below is a rough estimation of how your donation makes a change:
4 euro: is required to engage a child or an adult in awareness-raising on child protection to prevent violence against children and ensure children, parents and community members know where and how to report concerns.
16 euro: can provide community-based psychosocial support to a child for 1 year through structured group-based interventions.
55 euro: can provide a child that has faced violence, abuse, neglect or exploitation with individual child protection case management/social welfare services, including referrals to other service providers like education, health, legal, and psychosocial based on individual needs.